Valors

VALORS

En el món on vivim és de vital importància educar els nostres infants en valors cívics i ètics. Hem de proporcionar els recursos necessaris per fomentar la reflexió, la crítica i la humanitat entre els més petits. Prendre consciència de la seva identitat personal i cultural i afrontar qüestions ètiques fonamentals, és a dir el ser persona. El nostre alumnat ha de ser competent per viure i conviure en una societat democràtica, plural i diversa.

L’escola, com a segona llar, té una gran responsabilitat en l’educació en valors. Donar veu al nostre alumnat i potenciar el pensament crític cap a una societat que està en constant canvi.

Per aquest motiu, a cinquè de d’educació primària treballem els valors com a àrea i abordem temàtiques transversals a partir de dinàmiques, debats, curtmetratges entre d’altres materials.
Treballant valors
escola valors
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.