El nostre Projecte Educatiu basat en els estudis de psicologia, neurociència i sociologia té com a missió contribuir de forma activa a la millora de la societat. Amb la certesa que cada infant és el protagonista del seu aprenentage i que amb confiança i companyament podrà desenvolupar el seu potencial. Fomentem la cultura del cor i de l’intel·lecte.
Intel·ligències múltiples

Intel·ligències Múltiples

El nostre Projecte Educatiu basat en els estudis de psicologia, neurociència i sociologia té com a missió contribuir de forma activa a la millora de la societat. Amb la certesa que cada infant és el protagonista del seu aprenentage i que amb confiança i companyament podrà desenvolupar el seu potencial. Fomentem la cultura del cor i de l’intel·lecte.

Estimulació primerenca

Amb el Programa d’Estimulació Primerenca, basat en les teories de Glenn Doman, ens assegurem que tots els nens i nenes tenen l’oportunitat de rebre estímuls per assolir l’excel·lència física, cognitiva i social.

Cultura del pensament

La cultura del pensament té per objectiu ensenyar a pensar. Prepara l’alumnat perquè, en el futur, pugui resoldre problemes amb eficàcia, prendre decisions ben meditades i gaudir de tota una vida d’aprenentatge.

Aprenentatge basat en projectes

Per treballar per àmbits i de manera competencial, és adequada la metodologia de l’Aprenentatge Basat en Projectes. Aquesta és una elecció idònia per complir aquest objectiu, atès que la situació inicial en la qual es planteja un repte realista facilita la integració de continguts de diverses àrees.
Model educatiu fet a mida

Avaluació competencial

L’aprenentage per a la comprensió, competencial i experimental requereix d’una avaluació que permeti aprendre a través de la diversificació dels instruments d’avaluació: dimensions, coavaluació, heteroavaluació, rúbriques i portafoli.

Escola multilingüe

L’acreditació com escola multilingüe ens assegura un projecte estructurat i de qualitat per assegurar el domini de les llengües estrangeres a través d’activitats d’immersió lingüística.
Projecte Lingüístic
Alumnes voluntaris de l'esmorzar solidari

Fe i valors

Des de l’educació en valors cristians orientem l’alumnat per a la realització personal com persones lliures, responsables, respectuoses i comprensives; dialogants, solidàries i compromeses en la millora de la societat; capaces d’adaptar-se als canvis i amb criteri propi..

Aprenentatge cooperatiu

L’aprenentatge entre iguals afavoreix una interdependència positiva, Implica una responsabilitat individual, permet desenvolupar habilitats interpersonals com el lideratge, la construcció de la confiança, la comunicació, la presa de decisions i la resolució de conflictes.

Escola verda

El programa Escola Verda ens permet innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.