EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

A l’etapa de l’ESO la nostra proposta educativa té com a principals conductors l’aprenentatge cooperatiu, les metodologies actives, la metodologia aicle, el foment de les STEAM, les habilitats comunicatives i la consciència ecosocial per oferir un aprenentatge competencial, inclusiu i personalitzat per aconseguir les competències necessàries per al dia de demà i les habilitats socials perquè l’alumnat esdevingui socialment compromès amb actituds de respecte i solidaritat.

Metodologies interactives

L’ús de metodologies interactives posa l’alumne al centre de l’aprenentatge i ens ajuda a atendre la diversitat i les diferents maneres d’aprendre que tenen els nostres alumnes. Entre d’altres, podem destacar el treball per intel·ligències múltiples, el treball cooperatiu, l’aprenentatge basat en projectes, ja siguin d’àmbit o interdisciplinaris, i el desenvolupament de tota una cultura del pensament mitjançant rutines i destreses per fer dels nostres alumnes pensadors crítics i creatius.

Llegeix més

Tecnologies aplicades a l’aprenentatge

Avui en dia la tecnologia ens proporciona una sèrie d’eines que no només ajuden a l’aprenentatge de les diferents disciplines del currículum, sinó que donen als nostres alumnes la possibilitat de ser experts digitals.

Llegeix més

Plurilingüisme

En un món tan globalitzat com en el qual vivim avui en dia, desenvolupar una bona competència lingüística i plurilingüística en els nostres alumnes és una prioritat. Per aquest motiu, a la nostra escola, l’aprenentatge de la llengua va més enllà d’unes hores de classe a la setmana. L’anglès, com a primera llengua estrangera, és present en molts moments de la vida de l’alumne dins i fora de l’aula.

Llegeix més

Experimentació i creativitat. STEAM

Science, Technology, Engineering, Arts and Math: la coordinació d’aquestes disciplines permet aprendre amb uns objectius que identifiquem fàcilment en el món real. Els alumnes prenen consciència de la importància del raonament matemàtic per resoldre situacions quotidianes.

Llegeix més

Onmat

A l’àrea de matemàtiques, treballem amb el projecte ONMAT, continuïtat del projecte ENTUSIASMAT que comencen a treballar els nostres alumnes des de P3 fins a 6è de primària. És un mètode que adapta l’aprenentatge de les matemàtiques als nous reptes socials i tecnològics que ens planteja el segle XXI.

Llegeix més

Alumnes fent activitats d'aventura

Sortides. Estades i intercanvis

Les sortides pedagògiques, les convivències i les estades a l’estranger ens ajuden a millorar l’assoliment de competències i a desenvolupar habilitats en els alumnes. Conèixer el nostre entorn, afavorir la cohesió de grup, contextualitzar el treball que fem a l’aula, la immersió en llengües estrangeres, … tot un conjunt d’objectius que aconseguim amb aquestes activitats fora de l’aula.

Llegeix més

Aprenentatge servei

La cooperació d’alumnes pot ser entre iguals, però també entre alumnes de diferents etapes: en el projecte Apadrinament Lector alumnes d’infantil amb alumnes de secundària desenvolupen el gust per la lectura i tots dos enriqueixen el seu procés d’aprenentatge. Creiem en una educació integral de l’alumne que inclogui valors com el respecte, la cooperació, la solidaritat, la tolerància o la generositat; per aquest motiu participem en campanyes solidàries com La Marató de TV3, de Càritas o l’ONG Manyanet Solidari. A més del voluntariat dels alumnes de 3r i 4t d’ESO al menjador social de la Mare Teresa de Calcuta al centre de Barcelona.

Llegeix més

Team teaching

Per dur a terme una tasca educadora de qualitat ens organitzem per equips de professors, Team teaching.

Llegeix més

Vols més informació sobre etapa infantil? Contacta'ns

secretaria@molins.manyanet.org