Venda de llibres

Una escola amb un model educatiu fet a mida

Utilitzem metodologies d’aprenentatge centrades en l’alumne/a . Els mestres desenvolupen la seva tasca, cercant que cada un dels alumnes desenvolupi al màxim les seves capacitats i competències personals, segons el seu ritme d’aprenentatge. Eduquem i formem alumnes, per a un futur que ja hi és present, per construir un mon més just i respectuós amb les persones i la natura.

Una escola amb un model educatiu fet a mida

Utilitzem metodologies d’aprenentatge centrades en l’alumne/a . Els mestres desenvolupen la seva tasca, cercant que cada un dels alumnes desenvolupi al màxim les seves capacitats i competències personals, segons el seu ritme d’aprenentatge. Eduquem i formem alumnes, per a un futur que ja hi és present, per construir un mon més just i respectuós amb les persones i la natura.

OFERTA EDUCATIVA MANYANET MOLINS

A l’escola, des de fa més de 125 anys, eduquem i formem persones per a un futur que ja hi és present, per construir un món més just i respectuós amb els altres i la natura.

EDUCACIÓ INFANTIL

L'Educació Infantil engloba dels 3 als 6 anys, i té la finalitat de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels infants.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Comprèn sis cursos acadèmics, des dels 6 als 12 anys. S’estructura en tres cicles: Cicle inicial (de 6 a 8 anys), Cicle mitjà (de 8 a 10 anys) i Cicle superior (de 10 a 12 anys).

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

És l’etapa dels dotze als setze anys. Aquesta etapa té com a finalitat que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura

Alumnes amb la tutora del Batxillerat dual

Batxillerat Dual

El Diploma Dual és un projecte que permet a l’alumnat obtenir doble titulació, la pròpia del país i la de l’ American High Scholl Diploma.