EDUCACIÓ PRIMÀRIA

En aquesta etapa desenvolupem les diferents intel·ligències múltiples a través de metodologies actives i propostes educatives basades en la construcció pròpia de l’aprenentatge amb programes com Emat, Ludiprimària, projectes de comprensió, projectes interdisciplinaris i metodologia AICLE.

Tutoria / Acompanyament emocional

L’acció tutorial és de vital importància per al desenvolupament integral de l’alumnat. El vincle amb el tutor/a és una de les eines més importants per créixer com a persona dins l’escola. El Servei d’Orientació Escolar vetlla per aquest benestar.

Llegeix més

EMAT

A partir de jocs i activitats de demostració l’alumnat desenvolupa les habilitats matemàtiques de manera cíclica, necessàries per afrontar els reptes del seu dia a dia. La motivació assegura un aprenentatge competencial.

Llegeix més

Ludilletres i superlletres

Proposem un ensenyament integrat de les llengües: de les àrees de català i castellà. Un estructura comuna que permet a l’alumnat no repetir continguts i un aprenentatge funcional a través de projectes.

Llegeix més

Ajedrez

Les sessions d’Ajedrez en el aula són dinàmiques atractives on es combinen demostracions, presentacions, cançons, activitats manipulatives, en grup i pràctica per exercitar diferents habilitats mentals pròpies de la competència matemàtica.

Llegeix més

Projectes de comprensió i interdisciplinaris

Els projectes de comprensió i interdisciplinaris permeten potenciar les diferents intel·ligències múltiples treballant de manera competencial, fent ús de metodologies que afavoreixen el raonament inductiu despertant la curiositat i l’interès de l’alumnat. Així com treballant en grups cooperatius per desenvolupar l’autonomia personal, l’esperit crític i les actituds col·laboratives.

Llegeix més

Science/Physical education / Music

La metodologia AICLE (CLIL) emprada en àrees com Science, Music o Physical Education, a més de l’àrea d’English com a tal, ens permet realitzar una immersió en llengua anglesa que ens acredita com a escola multilingüe.

Llegeix més

STEM

Es tracta d’una metodologia educativa que integra la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques. A través del joc s’incentiva el pensament analític i crític.

Llegeix més

Vols més informació sobre etapa infantil? Contacta'ns

secretaria@molins.manyanet.org