Resultats proves PISA

Resultats proves PISA

Les darreres setmanes han estat notícia els resultats de les proves PISA que es fan a nivell internacional i que estan generant força debat entre la societat. És per això que volíem compartir-vos algunes dades d’aquest informe pel que fa referència als centres concertats d’iniciativa social com el nostre:

1. Els resultats indiquen que l’escola concertada d’iniciativa social està per sobre de la mitjana de la UE i de la OCDE.

2. En matemàtiques els centres d’iniciativa social treuen una puntuació de 495, per sobre dels 472 de la OCDE i de 474 de la Unió Europea.

3. En lectura els centres d’iniciativa social treuen una puntuació de 487, per sobre dels 476 de la OCDE i de 475 de la Unió Europea.

4. En ciències, la puntuació del centres d’iniciativa social és de 503, per sobre dels 485 de la OCDE i de la Unió Europea.

5. Aquests resultats coincideixen amb els que s’obtenen en les proves de competències bàsiques, que són les proves que fem totes les escoles de Catalunya.

ocde pisa
ocde pisa
ocde pisa
De l’informe PISA també s’extreu que de mitjana l’alumnat amb vulnerabilitat obté millors resultats en els centres concertats d’iniciativa social. Cal tenir en compte, que les dades estadístiques del Departament d’Educació indiquen que el percentatge d’alumnat vulnerable en els centres públics i els concertats d’iniciativa social és similar, d’un 14,59% i un 14,01% respectivament el curs 20-21. És a dir, que estem compromesos amb l’escolaritat de l’alumnat més vulnerable i que treballem per oferir oportunitats educatives de qualitat a tots els alumnes, com indiquen les dades de PISA i de les proves de competències bàsiques.

L’informe PISA també destaca que a Catalunya la puntuació en matemàtiques en centres d’iniciativa social és superior fins i tot descomptant l’índex socioeconòmic de l’alumnat. Per tant, estem satisfets de treballar positivament per garantir l’equitat i l’excel·lència i per donar oportunitats educatives de qualitat a tot els alumnes.

Som centres del Servei d’Educació de Catalunya amb equips docents implicats en la millora de l’educació catalana i agraïm la confiança que dipositeu en la nostra escola.
Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.