Projecte ESO SEFED

1- A qui s’adreça
Alumnes d’ESO de la zona escolar de Molins de Rei i el Papiol, amb necessitats educatives específiques, o per aquells alumnes que el centre escolar consideri que el projecte els pot resultar beneficiós de cara a una projecció laboral.
2- Objectius del projecte
Implicació en un projecte personal, que potencia l’actitud d’assumir responsabilitats mitjançant decisions, pactes i compromisos, que ajuden al creixement personal. Prendre contacte amb el món laboral, facilitant l’elaboració del seu projecte professionalitzador a través del descobriment dels propis interessos i habilitats professionals.
3- Síntesi del projecte
La metodologia bàsica consisteix en la rotació de l’alumnat pels diversos departaments del SEFED (personal, comptabilitat, comercial), simulant el funcionament d’una empresa, en situacions reals de treball pròpies d’una oficina, com a metodologia d’aprenentatge.