Projecte Pont

Es tracta d’un projecte prelaboral extern, els objectius del qual són:

  • Facilitar a l’alumnat l’adquisició de les competències bàsiques de l’ESO. 
  • Augmentar el grau de motivació de l’alumne mitjançant activitats relacionades amb el món laboral on l’adolescent pot participar de manera més activa. 
  • Treballar de forma directa amb les famílies de manera que aquestes s’involucrin activament en la transició de la vida adulta dels seus fills. 
  • Ajudar i orientar a buscar la sortida professional més adient per als adolescents del nostre centre, que no tenen clar el que volen fer en un futur. 
  • Prendre contacte amb el món laboral i facilitar l’elaboració del projecte professionalitzador a través del descobriment dels interessos propis i les habilitats professionals.
  • Implicar-se en un projecte que potencia l’actitud d’assumir les pròpies responsabilitats mitjançant decisions, pactes i compromisos que ajuden al creixement personal. 

Requisits:
Alumnes de 15-16 anys matriculats al nostre centre i que presenten desmotivació cap als aprenentatges i les dinàmiques escolars.