Treballem la salut

Coneixedors de la importància de la salut, des de l’escola es treballa en diferents àmbits per promoure hàbits saludables.
Aquest tema s’aborda de diferents maneres: projectes de comprensió, tallers, xerrades, visita a exposicions...

PREVENCIÓ
Programa SI
Es tracta d’un programa de salut escolar dirigit a nens i nenes entre 3 i 6 anys i que té l’objectiu de fomentar hàbits saludables per prevenir les malalties cardiovasculars. A l’escola l’hem començat a implementar a educació infantil i es treballa a partir de les directrius del propi programa i a través de projectes de comprensió.

Menjador
A la planificació de menús col•laboren un equip d’especialistes d’Ametller Origen, en els quals s’impliquen el Departament de Dietètica i Nutrició, els caps de sector i un equip de caps de cuina experts en alimentació infantil.
Els nostres menús segueixen les recomanacions que marca la Generalitat de Catalunya.
Hem treballat amb col•laboració amb Ametller Origen per potenciar dintre dels nostres menús: els aliments integrals, els productes ecològics i la cuina catalana.
Els nostres objectius es transmeten a través de l’adquisició d’hàbits diaris però hem de tenir present que els monitors necessiten que a casa, els pares també treballin en la mateixa línia.

Els principals objectius són:

  • Cobrir les necessitats nutricionals dels nens i nenes. 
  • Transmetre hàbits higiènics i alimentaris. Com ara rentar-se les dents. Les famílies a partir de 1r de primària que vulguin que els seus infants es rentin les dents poden portar un necesser (preferiblement de cotó) amb raspall i pasta. TOT marcat amb nom i curs. 
  • Introduir tots els aliments necessaris per a la correcta alimentació.
  • Afavorir l’aprenentatge dels bons hàbits a taula..
  • Promoure l’adquisició d’hàbits, tant socials que faciliten la convivència, com de les actituds que afavoreixen l’autonomia del nen/a.
  • Utilitzar el joc i les activitats lúdiques com a eina socialitzadora.
  • Promoure el joc tradicional per transmetre trets de cultura popular..
  • Adquirir a través del nostre programa educatiu accions quotidianes relacionades amb la sostenibilitat, el medi ambient i la justícia social.

Punt Jove
En col•laboració amb l’Ajuntament de la Vila i la Diputació de Barcelona duem a terme talleres i xerrades relacionades amb l’alimentació.

Campanyes de vacunació
En el marc de la prevenció, l’escola col•labora amb el CAP La Granja per dur a terme les campanyes de vacunació infantil.