L'HORT A L'ESCOLA

El projecte d'hort a l'escola esdevé una oportunitat per a alumnes i mestres de fer visibles, de manera pràctica, molts aspectes treballats a l'aula en diferents matèries. Es fomenta el respecte pel medi ambient, l'alimentació saludable, la creativitat i el treball en grup. A més, a l'escola hi ha un grup d'experts, alumnes de diferents cursos, que vetllen pel seu funcionament, detecten necessitats puntuals i investiguen en les millores de les plantacions.