STEM

A l’escola des d’educació Infantil fins a l’ESO treballem d’una forma dinàmica per aprendre STEM (ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) amb vàries activitats que apropen als alumnes, d’una forma pràctica, en diferents contextos del món real.
D’aquesta manera, conceptes abstractes de les STEM esdevenen més propers als alumnes, canviant l'ensenyament basat únicament amb els llibres de text per experiències pràctiques d'aprenentatge, que ajuden a l'alumnat a donar sentit al món real proporcionant-li les habilitats i competències del segle XXI que necessitarà per tenir èxit en el futur.
El nostre objectiu és potenciar la confiança de l’alumnat per formular preguntes, definir problemes i dissenyar les seves pròpies solucions. També posar el descobriment i el mètode científic al seu abast, des de la recerca fins a l'avaluació, passant per la interpretació de les dades. Per altra banda, aquest treball es complementa amb el pensament computacional, mitjançant la programació per blocs. Tot això permet involucrar fàcilment l'alumnat en les ciències i la programació en convertir-les en una experiència real.
Aprenent amb les STEM desenvoluparan amb major eficàcia, el pensament crític i milloraran les seves habilitats de col•laboració, comunicació, creativitat i resolució de problemes.