AUXILIAR DE CONVERSA

A l’escola comptem amb la figura de l’auxiliar de conversa per a la llengua anglesa, un jove nadiu/nativa, prèviament seleccionat a través del programa CAPS, per practicar i millorar lexpressió oral en grups reduïts un total de 22h a la setmana. Aquest recurs s’ofereix a les etapes de primària i secundària des del mes d’octubre fins a juny.
L’auxiliar està allotjat/da, al llarg del curs, en tres famílies de l’escola a qui dedica tres hores setmanals per activitats en llengua anglesa i d’aquesta manera poder establir un intercanvi cultural i lingüístic molt enriquidor per ambdues parts.