Aprenentatge cooperatiu

Potenciem en diferents activitats proposades un aprenentatge per grups cooperatius. Creiem que l’aprenentatge entre iguals afavoreix una interdependència positiva, un alumne/a del grup no pot tenir èxit si els altres companys/es no la tenen, “un per tots i tots per un”. Implica una responsabilitat individual, cada alumne/a comprèn que el seu esforç i treball és necessari perquè el grup tingui èxit. Interaccionen entre ells, cara a cara, ajudant-se per aprendre, és per aquesta raó que els grups cooperatius acostumen a ser de tres membres.

Es desenvolupen habilitats interpersonals com el lideratge, la construcció de la confiança, la comunicació, la presa de decisions i la resolució de conflictes. El paper del mestre/a és rellevant cal establir un objectiu compartit al grup, designar els diferents rols dels membres del grup, fer seguiment i intervenció per anar regulant i orientant el grup i incidir en la reflexió del treball en grup.

Portem a terme treballs cooperatius puntuals, episòdics o de llarga durada. En cada cas, necessitarem de grups de diferent tipologia (base, formal i informal) i posant en pràctica diferents tècniques de cohesió.