PRIMERA PROMOCIÓ DIPLOMA BATXILLERAT DUAL

La primera promoció  del Batxillerat dual  s'ha graduat durant el curs 2019-20 .

Manyanet Molins Rei amb col·laboració amb Academica International Studies ofereix la possibilitat de diplomar-se en el Batxillerat Dual Americà, és a dir, el títol de la High School.

Es tracta d’un programa que permet la notable millora del nivell d'anglès i proporciona a l’alumnat un alt grau d'autonomia personal i una gran facilitat en el maneig de les noves tecnologies.

El Diploma Dual es pot iniciar a 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO o 1r Batxillerat. L'avantatge de començar a 2n ESO és que l'alumne només haurà d'estudiar 1 o 2 assignatures per curs, disminuint la càrrega lectiva durant el Batxillerat.

Els alumnes del Diploma Dual només han de cursar 6 assignatures per a obtenir la titulació americana. Els convenis internacionals assolits per Academica i l'excel•lència educativa del programa permeten obtenir la màxima convalidació possible: 75% dels 24 crèdits necessaris per obtenir el American High School Diploma.

D'aquestes 6 assignatures, 4 són del currículum obligatori i 2 de l'electiu, el que permet als alumnes cursar assignatures de gran interès que no estan en el currículum europeu i ofereixen un plus de motivació a l'estudiant ampliant el seu vocabulari en matèries que no treballarien en anglès: Fotografia Digital, Criminologia, Psicologia ...

Els estudiants reben la mateixa titulació que els alumnes nord-americans de d’Academica a l'acabar el High School, que està reconeguda en tots els estats i en totes les universitats del món.

Durant el curs 2019-20 s’ha graduat la primera promoció: El Nil i la Sara a qui felicitem de tot cor i els desitgem el millor futur possible. FELICITATS!