ESCOLA VERDA

Com a part del nostre projecte educatiu tenim com a objectiu la conscienciació i responsabilització d’educar en el respecte al medi ambient, en cuidar la casa comú de tots nosaltres.
Des de fa temps duem a terme actuacions en aquest sentit. I és per aquest motiu que fa tres anys que tenim com a projecte acreditar-nos com a Escola Verda.
El Departament d’Educació tenia en revisió els protocols per acreditar-se i ara ja estan actualitzats, per tant, ens hi hem pogut adherir.
Enguany, comencem la fase inicial del procés d’acreditació que consisteix en una formació inicial de dos cursos per part de tres docents del centre.