Escola oberta als pares

Des de l’etapa d’educació infantil a l’etapa de primària. Oferim a totes les famílies participar a l’aula dels vostres fills/es realitzant un taller o activitat acordada amb el tutor/a del curs. L’escola pren la família com element principal i essencial en l’educació dels nostres alumnes. D’aquí la importància de facilitar espais i oportunitats per la cohesió i col·laboració entre l’escola i les famílies. Aquesta és una de les activitats que possibilita crear un clima de participació i de compartir entre els alumnes, família i mestres.