Immersió en llengua anglesa

Creiem que l’ús de la tercera llengua, en el nostre cas, l’anglès ha de ser de la forma més natural possible. Oferir oportunitats per fer ús de la llengua no únicament a l’àrea d’anglès sinó a través d’altres àrees com psicomotricitat, tecnologia i tales, mitjançant rutines de cantar, contes, bits,... En aquesta edat és un bon moment per fixar unes bases fonètiques, auditives, estructurals i gramaticals de la llengua. D’aquesta manera els nostres infants de ben petits es familiaritzen en l’escolta i la parla d’una manera holística i integrada. ( 6 hores setmanals en llengua anglesa)

La mestra, responsable de l’àrea es comunica amb als alumnes únicament en llengua anglesa.