Projectes de comprensió

La curiositat és el motor principal que impulsa a l’infant per voler aprendre. Així doncs, durant el curs presentem diferents projectes d’investigació, juntament amb l’acompanyament de l’equip professional, els nens i nenes adquireixen l’aprenentatge en primera persona i es fan els veritables protagonistes.

L’objectiu és que l’alumne/a vagi construint el seu pensament, que va més enllà de tenir o recordar informació, cal comprensió, interiorització del coneixement après i capacitat d’utilitzar-lo en altres circumstàncies. Aquests projectes es presenten mitjançant les intel·ligències múltiples. Estan dissenyats per atendre cadascuna d’elles amb la finalitat d’arribar d’una forma més propera a cada nen/a i a la vegada oferir-los un ventall més ampli en l’adquisició dels aprenentatges.