Treball per racons

El treball per racons és una estratègia que té com a objectiu afavorir l’autonomia personal.
En els racons de treball s’ofereix un material estructurat, amb una programació curricular on l’infant té la possibilitat d’escollir, (potenciant així la motivació, autoavaluació i l’autonomia) i posa en funcionament l’assaig-error amb material manipulable.
Requereix una organització d’aula, oferint una gran varietat de propostes i un material als quals els nens poden accedir de manera oberta. Els nens poden realitzar activitats autònomament.

El paper del mestre passa a ser motivador i observador alhora que permet dedicar una atenció més individualitzada, planificant activitats d'aprenentatge adaptades als seus coneixements previs.

També, realitzem racons de joc on es treballem l’aprenentatge simbòlic. Els nens/es a través de diferents propostes de joc plantejades per les mestres aprenen jugant desenvolupant diferents rols o tasques.