Treball en les tecnologies: iPad's i Bee-bots

L'ús de les tecnologies suposa un fet normalitzat dins de la nostra societat. Així doncs familiaritzem als nostres alumnes no sols amb l’ús d’ordinador PC, PDI i IPad, sinó amb aspectes de programació amb materials expressament dissenyats per a ells, com les Bee-bots.

La robòtica
desenvolupa les habilitats i les competències dels alumnes plantejant cada activitat com un petit repte. Es treballen aspectes com: el treball en grup, el lideratge, el nen es veu capaç de resoldre cada cop reptes més complexos i s’aprèn a gestionar l’equivocació, l’error forma part del procés d’aprenentatge.