Aprenentatge cooperatiu

Els infants aprenen a treballar junts per aconseguir objectius compartits. Les estructures d’aprenentatge cooperatiu es caracteritzen per una interdependència positiva, lèxit del grup rau en l’èxit de tots i cadascun dels companys. Portem a terme treballs cooperatius puntuals, episòdics o de llarga durada. En cada cas, necessitarem de grups de diferent tipologia (base, formal i informal) i de diferents tècniques. Els i les mestres i alumnes canviem de rols, passem de rols més transmissors els uns i receptors els altres a rols organitzadors entrenadors, els adults i empoderats i actius, els infants. Cooperar se n’aprèn: el treball cooperatiu és alhora mitjà per aprendre i objectiu d’aprenentatge.