Iniciació en intel·ligències múltiples

Segons H. Gardner existeixen fins a 8 tipus d’intel·ligències. Les 8 són naturals i es donen en totes les persones, la diferència ve de la seva combinació en cadascú. H.Gardner diu que els nens i les nenes tenen unes “inclinacions” en unes intel·ligències específiques des de ben petits. Però, és cert, que cada nen i nena té les vuit intel·ligències i les pot desenvolupar totes fins a assolir un bon nivell de competència. Utilitzant a l’ensenyament aquesta metodologia de les IM podem arribar a tots els nens i nenes i obtenir com a resultat un procés d’ensenyament-aprenentatge més personalitzat i individualitzat. Ens permet destacar els punts forts dels nostres alumnes i poder desenvolupar aquelles intel·ligències més febles.