Dates de la preinscripció: Educació infantil (3-6 anys), educació primària i educació secundària obligatòria


Presentació de sol·licituds:

Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 7 al 21 de març

Educació secundària obligatòria: del 9 al 21 de març