APRENEM LES VOCALS AMB LUDILLETRES

El programa Ludilletres amb una metodologia lúdica i basada en les intel·ligències múltiples permet als infants iniciar-se en la lectoescriptura de manera progressiva, potenciant la seva creativitat i la seva motivació.

Cada infant pot aprendre a partir de les seves fortaleses i desenvolupar estratègies de pensament integrades en les activitats del dia a dia.

A les imatges podeu copsar com de manera grupal i amb els ludigestos juguen per aprendre les vocals.

Aquest procés de lectoescriptura s’assoleix a 2n de primària, amb un pas natural entre les dues etapes, que té continuïtat a Ludiprimària.

En definitiva, un mètode holístic, coherent, seqüenciat i global. D’aquesta manera aconseguim adaptar-nos a cada alumne.