Lapbook

Un grup cooperatiu ens exposa el treball que han realitzat al llarg de la setmana del projecte interdisciplinari. Aprenentatge basat en problemes (APB). De manera cooperativa hem construït el nostre aprenentatge significatiu elaborant un "Lapbook" creatiu, essent conscients del propi procés d'aprenentatge (metacognició).