Presentades al·legacions al projecte de decret de programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió d'alumnes en els centres del Servei d'Educació de Catalunya.

Des de la FECC (Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya) ens informen que es van registrar al Departament d’Educació 121.604 al·legacions al projecte de decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, signades per pares i mares, personal treballador, representants de les titularitats de les escoles concertades i altres persones interessades a manifestar la seva veu.

Aquest centenar de miler llarg de documents ha arribat amb el temps suficient per a poder ser comptabilitzat notarialment. Amb posterioritat, n’han arribat 602 més que també han estat presentats. En total, 122.206 al·legacions han estat recollides en cinc dies.

En nom de la Titularitat de les escoles Manyanet donem les gràcies a tots els qui vàreu signar el document per presentar al·legacions al projecte de decret de programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió d'alumnes en els centres del Servei d'Educació de Catalunya.

Davant de la greu situació, possiblement, us haurem de demanar més accions per defensar els drets de pares i mares en aquest atac a l'escola concertada.