Les formacions que actualment s'ofereixen són:

- Cicle Formatiu Desenvolupament Aplicacions Multiplataforma (Perfil videojocs)

Modalitat presencial a Manyanet les Corts i en modalitat online a tots els centres

- Cicle Formatiu Desenvolupament Aplicacions Web
Modalitat presencial a Manyanet les Corts i en modalitat online a tots els centres- Cicle Formatiu Producció Audiovisual i Espectacles
Modalitat presencial a Manyanet Sant Andreu i en modalitat online a tots els centresGrau de Disseny (universitari I oficial), 4 anys de durada:
Només es fa en modalitat presencial a Manyanet Les Corts. 20 places.