TREBALL EN LES TECNOLOGIES: IPAD'S, CLEVERTOUCH I LEGO

L’ús de les tecnologies suposa un fet normalitzat dins de la nostra societat. Així doncs, familiaritzem als nostres alumnes no sols amb l’ús d’ordinador PC, PDI i IPad, sinó amb aspectes de programació i robòtica on es programen i construeixen robots per solucionar diferents problemes.

La robòtica desenvolupa les habilitats i les competències dels alumnes plantejant cada activitat com un petit repte. Es treballen aspectes com la cooperació i el lideratge. El nen es veu capaç de resoldre cada cop reptes més complexos i aprèn a gestionar l’equivocació, l’error forma part del procés d’aprenentatge.