Science/Physical education / Music

En aquesta etapa l’aposta per la llengua anglesa és molt important. A banda del treball dins del marc horari de la llengua com a tal, es presenta com a llengua vehicular en Physical Education, Science, Music i Speaking. (6-7 hores setmanals).

 

És d’aquesta forma on els nostres alumnes es familiaritzen amb la llengua d’una manera natural i quotidiana. També disposem d’una auxiliar de conversa en anglès que setmanalment amb tots els alumnes organitza dinàmiques de conversa.