LUDILLETRES I SUPERLLETRES

El programa ludilletres té continuïtat fins a Cicle Mitjà amb Superlletres.
El procés d’ensenyament-aprenentatge de la lectoescriptura a Ludilletres/Superlletres es duu a terme posant una atenció especial en el desenvolupament de la creativitat a través de projectes on intervenen activitats manipulatives, treball cooperatiu i treball individual.

Ludilletres/Superlletres es basa en les intel·ligències múltiples, ja que els diferents projectes estan programats a partir d’activitats i situacions d’aprenentatge on intervenen aspectes com la lògica, creativitat, reflexió, argumentació entre d’altres.