Programa desenvolupament bàsic

Els bits són unitats d’informació basats en una il·lustració que es mostra un segon, mentre es diu el nom ben pronunciat, amb la finalitat de proporcionar al cervell estímuls de caràcter visual i auditiu i afavorir l’organització neurològica. Treballem els bits enciclopèdics, els lectors i els matemàtics.

El PDB forma part del programa físic que inclou també les sessions de psicomotricitat setmanal. Programa d’exercicis diaris amb una freqüència, intensitat i durada que afavoreixin l’estructuració del pensament mitjançant habilitats com l’equilibri, la mobilitat i la capacitat manual. Es treballa la lateralitat de l’infant, la coordinació de moviments, coordinació óculo-manual, control de moviments, l’agilitat, la seguretat i confiança. Mitjançant exercicis com el gateig, l’arrossegament, l’escala de braquiació i exercicis vestibulars.