LUDILLETRES A INFANTIL

Es tracta d’un programa de lectoescriptura creativa, l’objectiu del qual és el desenvolupament neurològic del nens i nenes d’I3 a cicle mitjà d’educació primària. El programa valora especialment el llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrit, de representació i comprensió de la realitat, de construcció de coneixement i d’autorregulació del pensament, les emocions i la conducta.

El procés d’ensenyament-aprenentatge de la lectoescriptura a Ludilletres/Superlletres es duu a terme posant una atenció especial en el desenvolupament de la creativitat a través d’activitats manipulatives. Ludilletres/Superlletres es basa en les intel·ligències múltiples, l’experimentació, la manipulació, l’estimulació primerenca, el joc i el treball cooperatiu. A més, a Ludilletres/Superlletres s’exerciten tres intel·ligències múltiples poc emprades tradicionalment en l’aprenentatge de la lecto-escriptura: la intel·ligència visual-espacial, la musical i la corporal-cinestèsica.