Aplec i 1,2,3,... emoció​

La proposta de les escoles Manyanet a l’educació infantil integra les dues dimensions; l’espiritual/religiosa i l’emocional en una de sola.
Agora un espai de trobada

El cervell emocional és el que guia, dóna llum i il·lumina a qualsevol edat, tots els plans i decisions que prenem a la nostra vida. Les emocions faciliten o dificulten la transmissió i adquisició de coneixements. Són la base fonamental del propi procés de raonaments i la presa de decisions. Forma part del nostre caràcter propi amb l’exemple continuat de tota la comunitat que acompanya els nostres alumnes. L’exemple i cura en cadascuna de les situacions son sens dubte la millor manera que els infants s’impregnin d’una important experiència en valors.

Oferim un moment privilegiat amb el que comencem la setmana. És la trobada de tots els membres de l’educació infantil en un espai comú. Durant 30 minuts compartim experiències, vivències, coneixements, etc. És un espai lúdic i social. Cada trimestre l’equip de mestres d’infantil organitza les sessions i programa els temes que si tractaran en les diferents sessions.