ENTUSIASMAT

Entusiasmat és un projecte didàctic i pedagògic per a infants de 3 a 12 anys. Permet treballar les matemàtiques d’una manera útil i pràctica, lligades a la vida quotidiana i pensat per a desenvolupar la intel·ligència lògica-matemàtica, atenent les intel·ligències múltiples i afavorint les competències i capacitats bàsiques.

L’aprenentatge de la matemàtica s’aprèn des de totes les intel·ligències i amb el joc com a eina bàsica d’aprenentatge. El joc afavoreix la motivació i l’interès de l’alumnat i condueix de manera espontània a l’aprenentatge i la comprensió dels diferents conceptes de càlcul, pensament lògic, raonament, solució de problemes… La seqüenciació minuciosa del programa facilita al mestre el treball alhora que la guia ofereix recursos i metodologies que són tot un repte per a pensar matemàticament.