TECNOLOGIES APLICADES A L’APRENENTATGE

Avui en dia la tecnologia ens proporciona una sèrie d’eines que no només ajuden a l’aprenentatge de les diferents disciplines del currículum, sinó que donen als nostres alumnes la possibilitat de ser experts digitals.

La competència digital és una de les competències clau que hem de desenvolupar en l’alumnat i ho hem de fer d’una forma transversal a totes les disciplines, per això donem una gran importància a la tecnologia i fem que estigui present en el dia a dia a l’aula.

Des de 1r fins a 4t d’ESO l’alumnat disposa d’un iPad, tutelat per l’escola durant tota l’etapa, com a eina de treball tant a classe com a casa. L’ús de l’iPad motiva l’alumnat i fa que se senti protagonista del seu aprenentatge. Al mateix temps fomenta la creativitat, l’aprenentatge cooperatiu i l’atenció a la diversitat. Aconseguim estratègies de pensament més complexes i permet al professorat desenvolupar un treball més personalitzat i adaptat als diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.


L’ús de l’iPad ens permet treballar amb entorns d’aprenentatge digitals com Classroom i Moodle. Aquests entorns estan integrats en el dia a dia i porten la classe molt més enllà de les quatre parets de l’aula. Drive, Gmail, Documents, Presentacions, … són aplicacions que l’alumnat fa servir per treballar en aquests entorns. L’iPad permet al professorat proporcionar eines i materials, a més de personalitzar l’aprenentatge de les seves disciplines.


Tot plegat fa que la creativitat de l’alumnat no tingui límits quan ha de desenvolupar el producte final dels seus projectes. A més a més fa innecessari l’ús dels telèfons mòbils, de manera que l’alumnat no els fa servir durant les hores escolars.