TEAM TEACHING

Per dur a terme una tasca educadora de qualitat ens organitzem per equips de professors, Team teaching. Equips docents per nivells en coordinació amb els tutors, especialistes per a cada matèria. El professorat s’agrupa de diverses formes en funció de l’objectiu. Equips per nivell, pels projectes interdisciplinaris, equips per àmbits pels projectes de comprensió, pel projecte STEAM i per treballar a l’aula fent docència compartida amb un altre docent. Formem equips amb l’alumnat sempre al centre, arribant millor a cada alumne, personalitzant i fent un seguiment individual de cadascun dels nostres alumnes.