PLURILINGÜISME (Anglès, francès)

En un món tan globalitzat com en el qual vivim avui en dia, desenvolupar una bona competència lingüística i plurilingüística en els nostres alumnes és una prioritat. Per aquest motiu, a la nostra escola, l’aprenentatge de la llengua va més enllà d’unes hores de classe a la setmana. L’anglès, com a primera llengua estrangera, és present en molts moments de la vida de l’alumne dins i fora de l’aula.

A més a més, és la llengua vehicular de matèries com Technology de 1r a 3r d’ESO, Arts & Crafts a 1r i 3r i Religion a 4t. D’aquesta manera els alumnes utilitzen l’anglès per desenvolupar-se en altres àmbits que no són pròpiament lingüístics.
També oferim la possibilitat de presentar-se a les proves oficials per obtenir un títol com pot ser el KET, PET o FCE, per aquest motiu passem els MOCK exams als nostres alumnes.
Ampliació de l’oferta en llengua anglesa: a partir de 2n d’ESO s’ofereix la possibilitat a través del nostre centre de cursar el Batxillerat dual americà. Gràcies a aquest programa, els nostres alumnes poden obtenir la doble titulació quan acabin el batxillerat.

I per viure 24 hores en anglès… a 4t d’ESO fem una estada a Irlanda d’una setmana a casa de famílies. Al matí classes i a la tarda activitats lúdiques per la ciutat.
Continuem parlant anglès en el dia a dia a l’aula i, què millor que fer-ho amb una persona nativa? L’auxiliar de conversa fa speaking time setmanal amb grups reduïts a tots els cursos.

I per superar-se dia a dia busquem reptes per als nostres alumnes, com The Big Challenge, un concurs a nivell estatal per posar-se a prova.

Per aquells que volen ampliar l’aprenentatge en llengües estrangeres, oferim el francès com a optativa de 1r a 4t d’ESO. L’aprenentatge setmanal es complementa amb projectes d’immersió lingüística que amplien els seus horitzons vivencials i cognitius. Els intercanvis a 2n i 3r d’ESO amb l’escola Saint Bruno de La Tour du Pin a França , amb qui portem més de 10 anys treballant, són una magnífica experiència per conviure en famílies i fer servir la llengua francesa de forma habitual. A més a més, a 4t d’ESO fem un intercanvi de llarga durada on els alumnes poden familiarizar-se amb la llengua durant més temps. Aquests quatre cursos amb el francès com a segona llengua estrangera els permet presentar-se als exàmens oficials de l’Institut francès, obtenint els títols oficials B1 o B2.