ONMAT

A l’àrea de matemàtiques, treballem amb el projecte ONMAT, continuïtat del projecte ENTUSIASMAT que comencen a treballar els nostres alumnes des d’I3 fins a 6è de primària. És un mètode que adapta l’aprenentatge de les matemàtiques als nous reptes socials i tecnològics que ens planteja el segle XXI.

ONMAT aplica les intel·ligències múltiples transformant l’aula i les relacions que s’hi estableixen per emocionar, estimular i motivar l’alumnat. Planteja situacions contextualitzades del món real, el treball per steps per adequar l’aprenentatge al ritme de cada alumne i la gamificació per aprendre jugant. En definitiva, ONMAT ens ofereix eines i possibilitats per a l’alumnat del segle XXI i posa al seu abast instruments per adaptar-se als canvis vertiginosos de la nostra societat.