EXPERIMENTACIÓ I CREATIVITAT: STEAM

Science, Technology, Engineering, Arts and Math: la coordinació d’aquestes disciplines permet aprendre amb uns objectius que identifiquem fàcilment en el món real. Els alumnes prenen consciència de la importància del raonament matemàtic per resoldre situacions quotidianes.

El desenvolupament competencial de les àrees científiques ha trobat en l’Aprenentatge Basat en Projectes i el laboratori un espai didàctic òptim. Treballem continguts, com la programació o la robòtica, que els permetin obrir les portes del seu futur..

De forma setmanal, en sessions d’una hora i en grups reduïts l’alumnat desenvolupa la competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria de forma pràctica i fa que l’aprenentatge d’aquestes disciplines sigui significatiu. Un cop per setmana treballen tant les ciències naturals al laboratori com la tecnologia a l’aula STEAM. Aquest és el nostre projecte STEAM, on es treballen la física, la química, la biologia, la robòtica, la programació, l’electricitat, l’electrònica, … d’una manera contextualitzada en situacions de la vida quotidiana.