Grup de meteorologia

 
 

 

Aquest grup està format per alumnes de diferents edats. Cada dia fan el recull de les dades meteorològiques de l'estació que tenim instal·lada a l'hort. A partir d'aquestes dades elaboren periòdicament informes sobre l'evolució del temps a la nostra localitat.

Així fomentem l'esperit crític, el mètode científic, la constància, la creativitat i el treball en grup. 

Molt més sobre la meteorologia

Mapa