Amb l’objectiu d’afavorir la formació integral de l’alumnat, realitzem tres sortides pedagògiques al llarg del curs, una cada trimestre.

Algunes són un complement important de les activitats realitzades a l’aula (llocs d’interès o tallers diversos), d’altres tenen una finalitat més lúdica i de convivència. Les múltiples experiències que ofereixen les sortides aconsellen la participació de tot l'alumnat.

Així mateix, oferim altres sortides puntuals des de les diferents matèries curriculars: teatre, sortides a la natura, ...

 

Per fomentar la vinculació amb la vila, participem tant de les diverses activitats proposades per l’Ajuntament de Molins de Rei com les organitzades per altres entitats: Mostra de Cinema Drets humans i Interculturalitat, Punt Jove, exposicions, Bus de les professions, etc.