Treballem l’aprenentatge cooperatiu en tots els seus àmbits.

 Des de les dinàmiques per cohesionar els grups fins a les estructures cooperatives que ens permeten treballar en equip, garantint la participació equitativa i la interacció simultània. No només com una eina per treballar, sinó com a contingut a ensenyar, desenvolupant competències intrapersonals i interpersonals en els alumnes.