Durant tota l’etapa es realitzen tres sortides pedagògiques on els nostres alumnes poden aplicar i dur a terme situacions que es treballen a l’aula. D’aquesta manera l’aprenentatge agafa una significativitat molt important.
Des de 1a i 5è de primària es realitzen colònies on els nostres infants a banda de gaudir d’entorns diferents als que estan acostumats es potencia la seva autonomia i la companyonia.
A final d’etapa, a 6è s’ofereix als alumnes fer unes jornades de convivència on es presenten activitats de dinàmica de grup i treball en valors.
Finalment també s’ofereix la possibilitat de fer la Setmana Blanca. Una setmana on els nostres alumnes gaudiran i conviuran a l’estació d’esquí de la Molina i juntament amb monitors professionals i mestres realitzaran un curs d’esquí.