Les àrees de Llengua catalana  i Matemàtiques es disposa de dos mestres per a conduir i desenvolupar les classes.

Aquesta pràctica ofereix un seguiment i una atenció més personalitzada a cada alumne, proporcionant així una millor atenció a la diversitat.