L’aprenentatge cooperatiu és un fil conductor que acompanya els nostres alumnes al llarg del seu camí a l’escola. El treball cooperatiu  permet un aprenentatge actiu i significatiu dels  continguts  i a més, els alumnes es desenvolupen competencialment en les relacions socials, en la presa de decisions, en comunicar i compartir.