La reflexió i la crítica ben fonamentada és un tret important dels nostres alumnes. És per això que amb la quotidianitat de cada dia han de resoldre situacions referents a aquestes característiques. Aspectes com l’avaluació de textos escrits o d’activitats son presentats amb rúbriques d’autoavaluació on els alumnes coneixen sempre què és allò que necessiten i finalment ho reflexionen i ho avaluen. El Portfoli també és una eina on l’alumne reflexiona sobre el seu aprenentatge durant el curs i en recull les evidències d’aquest.