En aquesta etapa l’aposta per la llengua anglesa és molt important. A banda del treball dins del marc horari de la llengua com a tal, es presenta com a llengua vehicular en Physical Education, Science, Music i Seaking. És d’aquesta forma on els nostres alumnes es familiaritzen amb la llengua d’una manera natural i quotidiana.  També disposem d’una auxiliar de conversa en anglès que cíclicament amb tots els alumnes organitza dinàmiques de conversa i pràctica en l’idioma.