A Educació Primària cal seguir apostant que els infants continuïn amb la curiositat innata en aprendre. Per això cada trimestre ens acompanya un projecte de comprensió on s’investiga, es reflexionen i s’aprenen tots aquells aspectes pertinents al nivell. Aquest aprenentatge es presenta a partir de les Intel·ligències Múltiples on cada alumne troba el seu espai d’aprenentatge i s’alimenta de diferents estímuls per seguir aprenent d’una manera natural, creativa i motivadora. A més a més cada curs es presenta un projecte interdisciplinari on totes les matèries entren en interacció per resoldre el tema presentat.