Sovint el llenguatge matemàtic resulta abstracte per als infants. Amb el projecte ENTUSIASMAT el que fem és donar el protagonisme als infants. A partir de l’experimentació i manipulació en primera persona i de presentació d’activitats amb tot el ventall d’intel·ligències múltiples els alumnes gaudeixen de les matemàtiques i aprenen d’una forma molt activa, profunda i reflexiva.