La curiositat és el motor principal que impulsa a l’infant per voler aprendre. Així doncs durant el curs presentem diferents projectes d’investigació on a partir de les curiositats dels alumnes juntament amb l’acompanyament de l’equip professional, els nens i nenes adquireixen l’aprenenetatge en primera persona i es fan els veritables protagonistes. Aquests projectes es presenten mitjançant les intel·ligències múltiples. Estan dissenyats per atendre cadascuna d’elles amb la finalitat d’arribar d’una forma més propera a cada nen i nena i a la vegada oferir-los un ventall més ampli en l’adquisició dels aprenentatges.